Svensk Akademisk Afton i Björneborg

 

Svensk Akademisk Afton i Björneborg är en institution som fick sin början den 8 mars 1924. Initiativtagare var dåvarande rektorn för Björneborgs svenska samskola, Torsten Helsingius. Då han kom till Björneborg som rektor 1920, saknade han studentlivet i Helsingfors och de studentikosa festerna med de långa bordens glädje och fann att något borde göras. Han samlade kring sig fyra likasinnade:  med.lic. K.W. Boije, arkitekt Torkel Nordman samt herrarna Arthur Hammarström och veterinär Erik Åström. Dessa fyra herrar jämte initiativtagaren Torsten Helsingius bildade den första festbestyrelsen som ordnade den första Akademiska Aftonen den 8 mars 1924. Sedan dess har Svensk Akademisk Afton i Björneborg ordnats varje år, förutom åren 1926, 1928, 1932, 1940 och 1944.

 

I frack-eller i mörk kostym klädda herrar studenter och hedersstudenter med svenska som ett kärt språk samlas varje år under vårvintern i den vackra festsalen på Svenska Klubben vid Kumo älv i Björneborg för att lyssna till tal, sång och musik samt till ett festtal som enligt hävd skall hållas av en framstående representant för den akademiska staten, försvarsmakten, kyrkan eller näringslivet. Efter festtalet avnjuts en festsupé ackompanjerad av sedvanliga glada snapsvisor.

Det obligatoriska talet, Jan-Henrik Hollsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 6 april 2018 firas Afton nummer 90.

Svensk Akademisk Afton är idag en sektion under Svenska Klubben i Björneborg. Ytterligare information om vad Svensk Akademisk Afton varit och är står att läsa i historiken ”Svensk Akademisk Afton i Björneborg 1924-2016”

 

Hederstrubadur Lasse von Herzen
Föredragshållare 2016 Henrik Meinander 

 

Vill du beställa historiken, kan du göra det via Klubbutiken. Beställ boken här

 

SVENSKA KLUBBEN I BJÖRNEBORG

Eteläranta 10
28100 Björneborg

klubben@bjsk.fi
 


Information om cookies (kakor)Verksamheten understöds av Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB