Om klubben

 

Svenska Klubben i Björneborg är en aktiv klubb med ca. 250 medlemmar från Björneborg med omnejd. Klubbens verksamhet utgörs av ett mångsidigt program med tyngdpunkten på kultur, möten och samvaro.

Vi vill hålla de Finlandsvenska traditionerna och det svenska språket levande här på vår ”språkö”. Konserter, teater, bio, möten med program, utfärder, och sist men inte minst Björneborgs Lucia hör till klubbens verksamhet. Inför Svenska dagen och Runebergsdagen går vi man ur huset – vi värnar ju om det svenska språket i Björneborg och vi vill locka svenskspråkiga och alla andra intresserade att delta i våra evenemang.

Klubbens föregångare ”Svenska föreningen för bildning och nöje” grundades 27.5.1886 då ett femtiotal damer och herrar hade kallats till möte i foajén på Björneborgs teater.

År 1909 bildades en klubbdelegation av företrädare för svenska föreningar i Björneborgstrakten. Den 24 november 1909 konstituerade sig klubbdelegationen, och föreningen antog namnet Svenska Klubben. Denna dag, 24 november 1909 kan räknas som klubbens födelsedag. Svenska Klubben gick då i bräschen för jämlikhet: Man välkomnade både män och kvinnor som medlemmar.

 

De två Klubbarna

Svenska klubben verkar i samma utrymmen som Porin Suomalainen klubi.

På adressen Eteläranta 10 har klubbarna haft ett välfungerande samarbete i över 70 år.

Vårt klubbhus renoverades 2004 och erbjuder både medlemmar och andra högklassiga konferens- och restaurangutrymmen.

 

 

Hedersmedlemmar

I samband med firandet av Klubbens 100-årshistorik
i februari 2015 kallades Michael Küttner och
Björn-Olof Malmström till Klubbens hedersmedlemmar.

 

På årsmötet 2023 kallades Klubbens mångårige ordförande
Jan-Henrik Hollsten till hedersmedlem

 

SVENSKA KLUBBEN I BJÖRNEBORG

Eteläranta 10
28100 Björneborg

klubben@bjsk.fi
 


Information om cookies (kakor)



Verksamheten understöds av Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB