Historik

 

Svenska Klubbens föregångare Svenska föreningen för bildning och nöje i Björneborg grundades den 27 februari 1886.

B.T. 14.4.1886 första samqväm

Under det första året 1886 antogs 205 medlemmar i föreningen. Av dessa var 100 damer och 105 herrar. Vid mötet tillsattes en interimsstyrelse som bl.a. skulle uppgöra föreningens stadgar. I dessa bestäms att styrelsen skall bestå av tre damer och fyra herrar och bestämmer inom sig ordförande, viceordf. och ekonom.

Den första valda styrelsen bestod av fruarna Ringbom, Timgren, och Haeggström samt doktor Ringbom, handlanden Timgren, vice häradshövding Hjort och handlanden Vesterberg.

Styrelsen utser för varje år fyra sektioner för verksamheten:

  1. Sång och musik
  2. Tablåer och dans
  3. Dramatiska föreställningar och  
  4. Föredrag och deklamationer.

Månadsmöten, årsmöte och andra tillställningar skall ordnas.

Svenska föreningen för bildning och nöje var en registrerad förening godkänd av Kejserliga Senaten.


Svenska föreningen för bildning och nöje

B.T.25.5.1898 bilda en klubb

År 1909 bildades en klubbdelegation som hade som mål att bilda en svensk klubb. Den 24 november 1909 konstituerade sig delegationen och antog namnet Svenska Klubben. Denna dag, den 24 november 1909, kan således räknas som Svenska Klubbens i Björneborg födelsedag.

Svenska föreningen för bildning och nöje fortsatte dock att verka enligt sina stadgar. Föreningen sammanträdde för sista gången den 28 november 1919 för att konstatera att föreningen upphör att existera som sådan och att i enlighet med den nya lagen om föreningar och deras registrering hålla ett konstituerande möte för den nya föreningen Svenska Klubben i Björneborg. Vid mötet fick den nya styrelsen följande sammansättning: Fruar Karin Rosenlew, Ingrid Lagerblad och Cecilia Leineberg samt herrar Theodor Leopold Eck, Claes von Rehausen, Nils Fr. Bäckman och A.G. Ekelund.

Men föreningen hade ingen egen klubblokal. Föreningens verksamhet byggde på att man kunde bjuda medlemmarna bl.a. möten och programaftnar. Från år 1884 kunde föreningen använda det nybyggda teaterhuset för sina sammankomster.

Viktiga inslag i Svenska Klubbens verksamhet är de fester som under en lång följd av år firats med anledning av Svenska Dagen och Runebergsdagen med sång, musik och festföredrag, med efterföljande festsupé.


Svenska Klubben till Eteläranta 10

Björn-Olof Malmström presenterar Klubbens historik

Hösten 1912 kunde Svenska Klubben flytta in i sin nuvarande klubblokal vid Eteläranta 10. Huset byggdes 1884 av affärsmannen August Wilhelm Björkman. Efter hans död 1860 har huset ägts av hans dotter Charlotta och hennes man C.J. Borg, av A.W. Björkmans andra dotter Maria Elisabeth (1867), disponent Claes Molander (1899) direktören för Rosenlewbolaget Georg Rosenlew (1903), det 1908 grundade fastighetsbolaget Strandgatan n:o 46, (1908), W. Rosenlew & Co (1929), Rauma Repola (1987). År 1988 köptes huset av Svenska Klubben och Suomalainen Klubi vilka bildade ett fastighetsbolag där båda klubbarna äger hälften var.

Fram till 1950-talet sköttes restaurangverksamheten av olika restauratörer, men hösten 1950 övertog Svenska Klubben tillsammans med Finska Klubben själv restaurangens verksamhet och utsåg ansvarig restaurangchef och anställde personal. Sedan 2014 hyrs restaurangverksamheten ut till Fazer Fest.
 

 
Klubben i Björneborg, Eteläranta 10 i början av 1900-talet
 

SVENSKA KLUBBEN I BJÖRNEBORG

Eteläranta 10
28100 Björneborg

klubben@bjsk.fi
 


Information om cookies (kakor)Verksamheten understöds av Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB