Vill du bli medlem?

 

Enligt klubbens stadgar § 3 ”Till medlem i klubben antages envar, vilken av klubbmedlem anmäles hos styrelsen och såsom medlem godkännes av densamma..”

Eftersom du kanske inte känner någon medlem, kan du anmäla dit intresse till klubbens styrelse genom att sända denna blankett.

Som kriterier för medlemskap har vi satt att  ansökande skall hålla det svenska språket och det nordiska kulturarvet som kärt och i övrigt uppfylla de krav som man rimligen kan ställa på en god kamrat.

 Förutom kontaktuppgifter ber vi dig presentera dig kort.

Klubbens medlemsavgift är 15€ för första medlem, 10€ för andra medlem ur samma hushåll samt 10€ för pensionärer, studerande och beväringar.

Förnam [puuttuu].
[Ole hyvä ja syötä kentälle arvo, jotta lomakkeen voi lähettää.]
Efternamn [puuttuu].
[Ole hyvä ja syötä kentälle arvo, jotta lomakkeen voi lähettää.]
Gatuadress [puuttuu].
[Ole hyvä ja syötä kentälle arvo, jotta lomakkeen voi lähettää.]
Postnummer [puuttuu].
[Ole hyvä ja syötä kentälle arvo, jotta lomakkeen voi lähettää.]
Ort [puuttuu].
[Ole hyvä ja syötä kentälle arvo, jotta lomakkeen voi lähettää.]
E-post [puuttuu].
[Ole hyvä ja syötä kentälle arvo, jotta lomakkeen voi lähettää.]
Berätta kort om dig själv [puuttuu].
[Ole hyvä ja syötä kentälle arvo, jotta lomakkeen voi lähettää.]
 

SVENSKA KLUBBEN I BJÖRNEBORG

Eteläranta 10
28100 Björneborg

klubben@bjsk.fi
 


Information om cookies (kakor)



Verksamheten understöds av Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB